Stříháme habry

Habry  - sazenice před stříhánímPři stříhání habrů vycházíme z toho, se terminální výhony habrů neprodlužují z pravého  terminálního pupenu, neboť po dokončení  růstu v létě zpravidla vrcholek letorostu habru zaschne a upadne i sterminálním pupenem. Zárodku dalšího růstu výhonu se ujme nejvyšší zdravý postranní pupen. To znamená, že při řezu habrů můžeme podle potřeby praktikovat dlouhý řez vedoucích výhonů , čímž znatelně omezíme růst do výšky.

Naopak ostrým řezem, tzn. co nejkratším, můžeme udržet habr jako půl metru vysoký živý plot po moho let, a i proto používám habry na živé ploty velmi často - snesou totiž téměř jakýkoli řez. A řez samozřejmě funguje i naopak - dlouhým řezem můžeme vypšstovat zelené živé ploty až do výška 6 metrů. V tomnto případě se nažíme udržet jehlanovitý tvar živého plotu z habru, aby i ke spodním větvím šlo doststek světla, a plot zespodu neřídnul.

Hlavní doba řezy pro habr spadá na konec zimy, druhý střih pak provádíme od konce května do ukončeního jarního výhonu, popřípadě ještě jednou v období od konce července do začátku srpna. Ve větších výsadbách se těžko obejdeme bez elektrickcýh nůžek na živé ploty, menší výsadby či živé ploty můžeme stříhat i ručním nářadím.

Habr velmi dobře snáší i hluboké zmlazení, popřípadě řez až na pařez, provedeli se  začátkem vegetačního klidu.